Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2434/VPCP-KTTH về việc lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2434/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 09/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2434/VPCP-KTTH
V/v lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Du lịch.

 

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 7459/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2006 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Tổng cục Du lịch phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung làm Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phục vụ Dự án "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam tới năm 2010" theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, Văn phòng Chính phủ chưa nhận được Báo cáo nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 5 năm 2007 trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nêu trên để Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp,
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Website Chính phủ; các Vụ: TH, BXDPL, CN,
- Lưu: VT, KTTH(3).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2434/VPCP-KTTH về việc lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.819
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219