Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2392/BNN-TCTS cấm nghề khai thác thủy sản tầng đáy bằng sử dụng máy bơm nước áp lực lớn tại tỉnh Quảng Ninh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2392/BNN-TCTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 03/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2392/BNN-TCTS
V/v cấm nghề khai thác thủy sản tầng đáy bằng sử dụng máy bơm nước áp lực lớn tại tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 1155/SNN-KTBVNL ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh xin ý kiến về việc cấm các nghề khai thác thủy sản tầng đáy bằng sử dụng máy bơm nước áp lực lớn tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh về việc cấm các nghề khai thác thủy sản tầng đáy bằng sử dụng máy bơm áp lực lớn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về thời gian, đối tượng, phạm vi và nghề cấm phù hợp với thực tế của địa phương; xem xét điều chỉnh lại phạm vi vùng biển cấm là vùng biển ven bờ thuộc tỉnh Quảng Ninh (theo quy định Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển), quy định cụ thể thời gian cấm khai thác trong năm.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn và phổ biến cho ngư dân về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường tại các vùng nước.

4. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương cơ sở thực hiện; kịp thời đề xuất sửa đổi quy định để quản lý nghề khai thác sá sùng, bông thùa một cách bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ KHCN&MT (để b/c);
- Lưu: VT, TCTS (KTBVNL).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2392/BNN-TCTS cấm nghề khai thác thủy sản tầng đáy bằng sử dụng máy bơm nước áp lực lớn tại tỉnh Quảng Ninh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13