Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2389/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2389/VPCP-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng Vườn quốc gia Chư Yang Sin để xây dựng thủy điện Krông Nô 2

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3197/BNN-TCLN ngày 01 tháng 10 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4404/BTNMT-KH ngày 28 tháng 10 năm 2010), Công Thương (công văn số 10579/BCT-NL ngày 22 tháng 10 năm 2010) về việc chuyển mục đích sử dụng rừng Vườn quốc gia Chư Yang Sin để xây dựng thủy điện Krông Nô 2, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với Chủ đầu tư Dự án thủy điện Krông Nô 2 khẩn trương lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng Vườn quốc gia Chư Yang Sin để thực hiện dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng rừng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
 Cổng TTĐT, các Vụ: NC, KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Lnh.27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2389/VPCP-KTN ngày 19/04/2011 về chuyển mục đích sử dụng rừng Vườn quốc gia Chư Yang Sin để xây dựng thủy điện Krông Nô 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.102

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189