Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2363/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2363/VPCP - KTN
V/v quản lý, cấp phép chì kẽm trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (công văn số 3774/UBND-CNGTXD ngày 11 tháng 11 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 12929/BCT-CNNg ngày 23 tháng 12 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 868/BTNMT-ĐCKS ngày 21 tháng 3 năm 2011) về việc quản lý, cấp phép chì kẽm trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quản lý, cấp phép 04 điểm quặng chì kẽm, tỉnh Hà Giang: (1) Na Sơn, diện tích 20ha, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; (2) Lũng Om, diện tích 98 ha, xã Du Già, huyện Yên Minh; (3) Bản Kẹp A, diện tích 87 ha, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê; (4) Bản Kẹp B, diện tích 42,1 ha, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cần kiểm tra, khoanh định lại ranh giới thuộc phạm vi diện tích 04 điểm quặng nêu trên, đảm bảo không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản để quản lý, cấp phép.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quản lý 02 khu vực chì kẽm, tỉnh Hà Giang: (1) Sàng Thần, diện tích 12 ha, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê; (2) Bản Lý, diện 23,2 ha, xã Du Tiến, huyện Yên Minh; không gia hạn hoặc cấp lại 02 giấy phép đã cấp nêu trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang kiểm tra 03 khu vực quặng chì - kẽm, thuộc tỉnh Hà Giang: (1) Ao Xanh, xã Yên Bình, huyện Quang Bình; (2) Tà Pan, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê ; (3) Sủa Nhè Lử, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2363/VPCP-KTN ngày 18/04/2011 về quản lý, cấp phép chì kẽm trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.206

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196