Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2311/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2311/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác, chế biến mỏ apatit tại huyện Bát Xát và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 291/UBND-CN ngày 16 tháng 02 năm 2011), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 1845/BCT-CNNg ngày 04 tháng 3 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 866/BTNMT-ĐCKS ngày 21 tháng 3 năm 2011) về việc thăm dò, khai thác, chế biến mỏ apatit tại huyện Bát Xát và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương Công ty cổ phần đầu tư Vạn Thắng thăm dò mỏ apatit, tại tỉnh Lào Cai: khu vực khai trường 24, diện tích 32 ha, khai trường 25, diện tích 42,4 ha, thuộc xã Quang Kim, huyện Bát Xát; khu vực xã Gia Phú, diện tích 45 ha, huyện Bảo Thắng, như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại công văn nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể đến đề án thăm dò quặng apatit nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành.

3. Việc cấp phép khai thác được xem xét sau khi Báo cáo thăm dò quặng apatit tại khu vực nêu trên được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt, quặng apatit các khu vực nêu trên khai thác giai đoạn 2010 - 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ: ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), Dg (16).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2311/VPCP-KTN ngày 15/04/2011 về thăm dò, khai thác, chế biến mỏ apatit tại huyện Bát Xát và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.688

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128