Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2279/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2279/VPCP-KTN
V/v cấp phép khai thác quặng chì, kẽm phần trữ lượng còn lại tại điểm mỏ Cozisan thuộc xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (công văn số 3078/UBND-TNMT ngày 21 tháng 12 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 754/BTNMT-ĐCKS ngày 14 tháng 3 năm 2011), Công Thương (công văn số 1007/BCT-CNNg ngày 28 tháng 01 năm 2011) về việc cấp phép khai thác quặng chì, kẽm phần trữ lượng còn lại tại điểm mỏ Cozisan thuộc xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục quản lý, cấp phép khai thác quặng chì, kẽm phần trữ lượng còn lại tại điểm mỏ Cozisan thuộc xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái với diện tích 8,7 ha như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương tại các công văn nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các vụ: ĐP, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), Dg (16).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2279/VPCP-KTN ngày 14/04/2011 về cấp phép khai thác quặng chì, kẽm phần trữ lượng còn lại tại điểm mỏ Cozisan thuộc xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.458

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159