Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2248/VPCP-CN về việc thăm dò mỏ sắt Sàng Thần và mỏ sắt Tùng Bá, tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2248/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2248/VPCP-CN
V/v thăm dò mỏ sắt Sàng Thần và mỏ sắt Tùng Bá, tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại các văn bản số 17/TTr-UBND ngày 2/2/2007, số 1096/UBND-NVKT ngày 16/4/2007 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc thăm dò, khai thác mỏ sắt Sàng Thần, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê và mỏ sắt Tùng Bá, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông được thăm dò mỏ sắt Sàng Thần, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê và mỏ sắt Tùng Bá, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2007-2010 như đề nghị của UBND tỉnh Hà Giang tại các văn bản nêu trên (sớm hơn Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006).

Việc cấp giấy phép khi thác chỉ được xem xét sau khi có báo cáo kết quả thăm dò, trữ lượng mỏ được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò mỏ sắt Sàng Thần và Tùng Bá tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo đúng quy định hiện hành.

3. Trong trường hợp cần bổ sung dự án xây dựng nhà máy luyện gang, phôi thép công suất 250.000-300.000 tấn/năm tại Hà Giang vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thép Việt Nam, giao Bộ Công nghiệp tổng hợp ý kiến của UBND tỉnh Hà Giang và của các Bộ, ngành có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để UBND tỉnh Hà Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Cục Lâm nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các Vụ: TH, NN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (5), 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2248/VPCP-CN về việc thăm dò mỏ sắt Sàng Thần và mỏ sắt Tùng Bá, tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219