Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2225/VPCP-CN về việc tiếp tục khai thác mỏ sét bentonit tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2225/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2225/VPCP-CN
V/v khai thác mỏ sét bentonit tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng tại các văn bản số 7768/TTr-UBND ngày 5/12/2006, số 1961/UBND ngày 27/3/2007, số 2109/UBND ngày 30/3/2007 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc tiếp tục khai thác mỏ sét bentonit tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tiếp tục khai thác mỏ sét bentonit tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng như đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng tại các văn bản nêu trên.

2. UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Xem xét những vấn đề cụ thể liên quan để cấp giấy phép khai thác mỏ sét bentonit tại khu vực nêu trên.

b) Chỉ đạo việc lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu vực khai thác và các vùng lân cận theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Cục Lâm nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các Vụ: TH, IV, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (5), 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2225/VPCP-CN về việc tiếp tục khai thác mỏ sét bentonit tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.836
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118