Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2213/VPCP-NN về việc kiểm tra ngăn chặn việc tác động làm thay đổi điều kiện tự nhiên của khu bảo vệ nghiêm ngặt Vườn quốc gia Tam Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2213/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2213/VPCP-NN
V/v kiểm tra ngăn chặn việc tác động làm thay đổi điều kiện tự nhiên của khu bảo vệ nghiêm ngặt Vườn quốc gia Tam Đảo

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

 

Báo Thanh tra (các số 45;46;47;48, từ ngày 14/4-21/4/2007) liên tục đăng bài: Vĩnh Phúc: của "trời cho" và một Dự án "trò chơi", phản ánh việc tỉnh Vĩnh Phúc đang rốt ráo tiến hành các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 300 ha diện tích rừng tự nhiên thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Tam Đảo để phục vụ Dự án Khu du lịch sinh thái Tam Đảo 2.

Các số báo nêu trên cũng đăng tải ý kiến của các nhà khoa học, các nhà chuyên môn trong nước và quốc tế cảnh báo về nguy cơ thảm họa môi trường nếu phá hủy môu trường tự nhiên thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Tam Đảo.

Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế việc chuẩn bị và triển khai Dự án Khu Du lịch sinh thái  Tam Đảo 2 tại Vườn quốc gia Tam Đảo, báo cáo đề xuất biện pháp xử lý lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/5/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Vườn quốc gia Tam Đảo;
- Báo Thanh tra;
- Báo Nông nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; PCN Nguyễn Xuân Phúc; Các Vụ: ĐP, KTTH, NC, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (3), Phú 25

T. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2213/VPCP-NN về việc kiểm tra ngăn chặn việc tác động làm thay đổi điều kiện tự nhiên của khu bảo vệ nghiêm ngặt Vườn quốc gia Tam Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.677
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240