Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 218/BNN-NS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 24/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/BNN-NS
V/v: Phát sóng các chương trình Tuyên truyền về NS&VSMTNT trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Thành phố

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đài Phát thanh truyền hình các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Nước sạch và VSMT NT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nông thôn về việc sử dụng nước sạch và vệ sinh góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Ban chủ nhiệm Chương trình đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp triển khai phát sóng trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh các tài liệu truyền thông đã được Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng và phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam bao gồm:

1. Các phim cổ động có độ dài 45" phát trên kênh VTV1 với các chủ đề:

- Phim 1: Cộng đồng xây dựng và Sử dụng công trình cấp nước tập trung;

- Phim 2: Bảo vệ nguồn nước;

- Phim 3: Vận động cộng đồng bảo vệ và sửa chữa công trình cấp nước;

- Phim 4: Giữ gìn vệ sinh nguồn nước;

- Phim 5: Anh ấy là ai?

2. Bộ tài liệu truyền thông phát thanh trên các chương trình: Y tế sức khỏe cộng đồng, gia đình và xã hội của Đài Tiếng nói Việt Nam với các nội dung:

- 30 thông điệp về nước sạch và VSMT nông thôn;

- 16 câu chuyện truyền thanh;

- Chương trình hỏi đáp về nước sạch và VSMT nông thôn;

(Gửi kèm theo bộ tài liệu chuẩn để phát sóng trên Đài phát thanh, truyền hình)

Đề nghị Ban chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh và làm việc với Đài phát thanh, truyền hình địa phương, triển khai phát sóng các chương trình tuyên truyền và thông báo kết quả tuyên truyền, phát sóng tại địa phương về Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn để tổng hợp báo cáo Ban chủ nhiệm chương trình theo địa chỉ:

Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 04.3.8355964; Fax: 04.3.7760439.

Cám ơn sự phối hợp của Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để  b/c);
- Văn phòng thường trực CTMTQG;
- Trung tâm QG NS&VSMTNT;
- Lưu: VT, NS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 218/BNN-NS ngày 24/01/2011 về phát sóng chương trình Tuyên truyền về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228