Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2156/VPCP-CN về việc thăm dò mỏ đá vôi Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2156/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 20/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2156/VPCP-CN
V/v thăm dò mỏ đá vôi Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Xây dựng, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại văn bản số 341/UBND-CN ngày 16/3/2007 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc thăm dò mỏ đá vôi Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1, tỉnh Hải Dương thăm dò mỏ đá vôi Mông Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên BÌnh, tỉnh Yên Bái như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét những vấn đề cụ thể liên quan để cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi Mông Sơn tại khu vực nêu trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam;
- Cục Lâm nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5), 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2156/VPCP-CN về việc thăm dò mỏ đá vôi Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.781
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78