Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2052/BVHTTDL-VHCS về phòng chống lụt bão năm 2010 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2052/BVHTTDL-VHCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2052/BVHTTDL-VHCS
V/v phòng chống lụt bão năm 2010 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: 

- Tổng cục Du lịch;
- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo:

1. Tổng cục Du lịch:

- Chỉ đạo các khu du lịch, các cơ sở lưu trú xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho cơ sở mình vào mùa mưa bão (nhất là đối với các khu vực ven biển, vùng núi);

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các khu du lịch, cơ sở lưu trú trong cả nước;

- Cần quan tâm đến nội dung phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi xây dựng và triển khai các Đề án, Dự án chiến lược phát triển du lịch ở các tỉnh, thành phố ven biển và vùng núi.

2. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Văn hóa các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền cho ngành về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, tích cực cải tiến nội dung chương trình phù hợp với các đối tượng tiếp nhận; sử dụng các đội Tuyên truyền lưu động tổ chức các chương trình tuyên truyền cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương;

- Phối hợp các cơ quan ban, ngành các cấp tại địa phương đề lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong các chương trình hoạt động của các cơ quan.

3. Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ:

 Xây dựng chương trình tuyên truyền về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cần dành phần diện tích, thời lượng chương trình đăng tải thường xuyên về nội dung này (nhất là vào khoảng thời gian từ quý 3, quý 4 là khoảng thời gian thường xuyên xảy ra lụt bão ở nước ta)./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c)
- Lưu: VT, VHCS, TT (100).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2052/BVHTTDL-VHCS về phòng chống lụt bão năm 2010 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.297
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10