Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2037/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2037/VPCP-TH
V/v xử lý thông tin trên báo Lao Động

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

 

Báo Lao động ra ngày 23 và 24 tháng 03 năm 2010 đăng loạt bài “Bạc mặt vì có … vàng” phản ánh, tình trạng khai thác vàng có phép và không có phép đang làm biến dạng dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước trên sông Bằng, sông Hiến (tỉnh Cao Bằng), vốn là cung cấp nước sinh hoạt cho 5 vạn dân của thị xã Cao Bằng. Vụ việc trên tỉnh Cao Bằng biết nên đã thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhưng đến nay tình trạng khai thác vàng trên địa bàn này vẫn diễn biến phức tạp, để lại hậu quả nghiêm trọng về môi trường sinh thái, ô nhiễm nguồn nước và phát sinh các tệ nạn xã hội. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng kiểm tra sự việc báo nêu, nếu đúng phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg (để báo cáo);
- Báo Lao động (để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2037/VPCP-TH ngày 30/03/2010 xử lý thông tin trên báo Lao Động do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.095

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14