Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 194/VPCP-QHQT năm 2021 về việc Thủ tướng Chính phủ gửi Thông điệp ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 194/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 08/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/VPCP-QHQT
V/v Thủ tướng Chính phủ gửi Thông điệp ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các cơ quan: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (Công văn số 21/BNG-TCQT ngày 05 tháng 01 năm 2021) về việc Thủ tướng Chính phủ gửi Thông điệp ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gửi Thông điệp ghi hình tới Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu, do Chính phủ Hà Lan tổ chức vào ngày 25 tháng 01 năm 2021 với nội dung tập trung vào: (i) đề cao sáng kiến của nước chủ nhà Hà Lan tổ chức Hội nghị, đánh giá ý nghĩa rất quan trọng của Hội nghị; (ii) nêu bật tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam và thể hiện cam kết của ta trong ứng phó với biến đổi khí hậu; (iii) giới thiệu nội dung chính của Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; (iv) đưa ra một số đề xuất đối với cộng đồng quốc tế nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động thích ứng toàn cầu.

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Văn phòng Chính phủ tiến hành ghi hình Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ (kèm theo phụ đề tiếng Anh).

3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển Thông điệp trên của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tổ chức Hội nghị; phối hợp với các cơ quan báo chí (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam...) thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về Hội nghị.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự qua hình thức trực tuyến các sự kiện liên quan trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh trên, báo cáo kết quả Hội nghị lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, Vụ: TH, Cục Quản trị, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (2).ND

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 194/VPCP-QHQT năm 2021 về việc Thủ tướng Chính phủ gửi Thông điệp ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.301

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55