Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 190/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 14/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 190/BXD-VLXD
V/v: Hoạt động khoáng sản thạch anh tại huyện Văn Chấn và Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 23/UBND-TNMT ngày 06/01/2011 và số 65/UBND-TNMT ngày 12/01/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho ý kiến đối với hoạt động khoáng sản tại mỏ thạch anh tại xã Nậm Búng, Gia Hội huyện Văn Chấn và xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực thạch anh tại các xã Nậm Búng, Gia Hội huyện Văn Chấn và xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái (có diện tích, toạ độ tại văn bản gửi kèm theo) nằm trong khu vực đã được điều tra đánh giá khoáng sản theo chuyên đề “Tìm kiếm chì kẽm và các khoáng sản khác vùng Tú Lệ” đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng phê duyệt tại Quyết định số 1053/QĐ-KHKT ngày 16/12/1994.

Hiện tại, các khu vực khoáng sản thạch anh nêu trên không nằm trong khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, không chồng lấn với các khu vực đã cấp phép và chưa nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Do vậy, Bộ Xây dựng nhất trí việc khảo sát, đánh giá các khu vực khoáng sản thạch anh trên để có tài liệu địa chất tin cậy và làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản. Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái như sau:

- Xem xét, bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái đối với khoáng sản thạch anh thuộc các khu vực: xã La Pán Tẩn (3,4 ha) huyện Mù Căng Chải, thôn Nậm Pươi (1,0 ha) xã Nậm Búng và xã Gia Hội, Nậm Búng (5,0 ha), huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

- Bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng có giá trị của cả nước đối với khoáng sản thạch anh thuộc xã Gia Hội, xã Nậm Búng (50 ha), huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với hoạt động khoáng sản thạch anh tại xã Nậm Búng, Gia Hội huyện Văn Chấn và xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 190/BXD-VLXD ngày 14/02/2011 về hoạt động khoáng sản thạch anh tại huyện Văn Chấn và Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.678

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!