Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1888/SCT-TKNL thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước do Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1888/SCT-TKNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lưu Tiến Long
Ngày ban hành: 17/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1888/SCT-TKNL
V/v thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của thời tiết, nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện một số nơi gia tăng một cách đột biến, tình hình cung cấp điện gặp khó khăn, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 4/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện – sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở Công Thương đề nghị Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc các biện pháp tiết kiệm điện như sau:

1. Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội

- Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm.

- Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ chế độ làm mát từ 250C trở lên, tắt điều hòa trước 30 phút trước khi hết giờ làm việc. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng.

- Ban hành nội quy sử dụng điện trong cơ quan, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

- Trong phạm vi dự toán ngân sách được giao hàng năm, thực hiện mua sắm bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao T8 (36W, 32W, 18W), T5 để thay thế cho bòng huỳnh quang thông thường hiệu suất thấp T10 (40W, 20W) đã cháy, đèn compact thay đèn nung sáng (đèn tròn) tại các vị trí thích hợp để đảm bảo trong thời gian ngắn chỉ còn sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng (bao gồm cả chấn lưu) tiết kiệm năng lượng. Khi thay thế các thiết bị sử dụng điện phải trang bị những thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

2. Đối với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

- Tăng cường công tác quản lý trong kỹ thuật và trong kinh doanh, bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng đến mức thấp nhất.

- Tổ chức kiểm tra thống kê các đơn vị thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội tiêu thụ điện năng đột biến so với phương án sử dụng điện của đơn vị (hoặc so với mức tiêu thụ điện cùng kỳ năm 2009), kịp thời báo cáo Sở Công Thương Hà Nội để kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận/huyện, Thị xã Sơn Tây; Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Huy Tưởng –PCT UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận/huyện thuộc thành phố Hà Nội;
- TCTy ĐL HN;
- Lưu: VP, TKNL.

TM. BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM
VÀ HIỆU QUẢ THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC

GIÁM ĐỐC
Lưu Tiến Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1888/SCT-TKNL thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước do Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.438
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70