Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1861/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 16/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1861/VPCP-QHQT
V/v Cử cơ quan đầu mối tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Công nghiệp, Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 24 TTr-BTNMT ngày 02 tháng 4 năm 2004) về việc thực hiện nghĩa vụ của bên tham gia Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học thuộc Công ước Đa dạng sinh học, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối quốc gia của Nghị định thư và tiếp nhận các thông báo về vận chuyển xuyên biên giới của các sinh vật biến đổi gen.

2. Các cơ quan quốc gia có thẩm quyền thực hiện các chức năng của Nghị định thư như sau:

- Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Công nghiệp thực hiện thẩm quyền quản lý đối với các sinh vật biến đổi gen nhằm mục đích ứng dụng trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của mình.

- Giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm quyền quản lý đối với các sinh vật biến đổi gen nhằm mục đích nghiên cứu và khảo nghiệm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của mình.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ cho tổ chức Công ước biết để phối hợp thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH
PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1861/VPCP-QHQT ngày 16/04/2004 ngày 16/04/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc cử cơ quan đầu mối tham gia Nghị định thư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.937

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128