Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1753/BNN-KHCN triển khai xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1753/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 12/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1753/BNN-KHCN
V/v: triển khai xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành NN&PTNT tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ “Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050” (gọi tắt là kế hoạch hành động) của dự án “Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính – hợp phần Bộ Nông nghiệp và PTNT” do UNDP tài trợ; Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo tới Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định như sau:

1. Ban Quản lý dự án đã tuyển chọn nhóm Chuyên gia tư vấn thực hiện gồm: PGS.TS. Hà Lương Thuần, trưởng nhóm và PGS. TS. Nguyễn Văn Viết, thành viên.

Nội dung và kế hoạch công tác của nhóm Chuyên gia tư vấn được gửi kèm theo.

2. Trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp, thống nhất với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định tổ chức hai hội thảo tham vấn.

Để xây dựng kế hoạch hành động đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định cử cán bộ tham gia và phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án và nhóm Chuyên gia tư vấn trong quá trình thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Dự án CBCC;
- Nhóm Chuyên gia;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1753/BNN-KHCN triển khai xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113