Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1744/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1744/VPCP-QHQT
V/v Tham dự cuộc họp đánh giá theo Công ước an toàn hạt nhân tại Viên, Áo.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Ngoại;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 547/BKHCN-ATBXHN ngày 14 tháng 3 năm 2011), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp đánh giá lần thứ 5 Công ước an toàn hạt nhân tại Viên, Áo từ ngày 04 đến ngày 14 tháng 4 năm 2011 như đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu tại công văn trên.

2. Bộ Ngoại giao cấp Ủy nhiệm thư cho Đoàn tham dự Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KGVX, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1744/VPCP-QHQT ngày 23/03/2011 về tham dự cuộc họp đánh giá theo Công ước an toàn hạt nhân tại Viên, Áo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.143

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!