Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1684/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Võ Duy Khương
Ngày ban hành: 25/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1684/UBND-KTN
V/v Giấy phép KTTS đối với tàu cá có công suất dưới 20CV

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Thủy sản - Nông lâm;
- UBND các quận.

Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/6/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản và theo đề nghị của Sở Thủy sản - Nông lâm về việc phân cấp quản lý tàu cá (Công văn số 256/STSNL-KTh ngày 18/3/2008), Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao UBND các quận thực hiện việc cấp, gia hạn, đổi, cấp lại, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đối với các loại tàu cá lắp máy có công suất máy chính dưới 20CV đã được phân cấp tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 3/4/2007 của UBND thành phố.

2. Sở Thủy sản - Nông lâm chỉ đạo Chi cục Thủy sản hướng dẫn các địa phương thực hiện các thủ tục cấp giấy phép theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện; trường hợp vướng mắc phải có văn bản báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Chi cục Thủy sản;
- Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1684/UBND-KTN ngày 25/03/2008 về giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá có công suất dưới 20CV do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.093

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!