Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1651/VPCP-KGVX về một số cơ chế chính sách liên quan đến việc áp dụng thử công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn (công nghệ của hãng Johkasou - Nhật Bản) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1651/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1651/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của Công ty CP Xây dựng - Thương mại và Môi trường Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét kiến nghị của Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại và Môi trường Hà Nội (văn bản đề ngày 26 tháng 2 năm 2010) về một số cơ chế chính sách liên quan đến việc áp dụng thử công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn (công nghệ của hãng Johkasou - Nhật Bản), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, có ý kiến về các kiến nghị của Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại và Môi trường Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2010 (tài liệu gửi kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTN, KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1651/VPCP-KGVX về một số cơ chế chính sách liên quan đến việc áp dụng thử công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn (công nghệ của hãng Johkasou - Nhật Bản) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.013
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13