Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 142/UBND-SX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thị Kim Vân
Ngày ban hành: 11/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/UBND-SX
V/v: tăng cường công tác quản lý các cơ sở gây nuôi và trồng cấy nhân tạo động vật và thực vật hoang dã.

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3270/BNN-KL, ngày 6/12/2006 về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở gây nuôi và trồng cấy nhân tạo động vật và thực vật hoang dã. Thời gian qua, số lượng các trại gây nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo trong cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đã tăng lên nhanh chóng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý việc gây nuôi sinh sản, sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã; thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES) mà Việt Nam là thành viên, Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo tồn và phát triển các loài động vật, thực vật hoang dã; đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở gây nuôi sinh sản, sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã ổn định và phát triển theo đúng quy định của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và UBND các huyện, thị khẩn trương tiến hành các biện pháp sau:

1- Giao cho UBND các huyện, thị xã và các ngành chức năng phối hợp cùng ngành Văn hóa - Thông tin, Đài phát thanh truyền hình, Báo Bình Dương và các phương tiện thông tin đại chúng khác đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về các quy định, chủ trương, chính sách của nhà nước về quản lý, bảo vệ, kinh doanh mua bán, gây nuôi sinh sản, sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã.

2- Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát, lập hồ sơ quản lý, tiếp nhận đăng ký của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân của các trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thủy sinh nguy cấp, quý hiếm.

3- Giao cho Chi cục Kiểm lâm giám sát, lập hồ sơ quản lý, tiếp nhận đăng ký của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi sinh sản, sinh trưởng và các cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã trên địa bàn.

4- Đối với các loài thông thường cho phép được đăng ký trại nuôi, trồng cấy nhân tạo theo quy định hiện hành về đăng ký kinh doanh, lập sổ sách theo dõi chặt chẽ số lượng và số loài. Việc đánh bắt, bẫy, lấy động vật, thực vật hoang dã từ tự nhiên về để gây nuôi phải được phép và thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

5- Đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tổ chức cho các hộ tự kê khai, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ. Những cá thể có nguồn gốc hợp pháp thì hướng dẫn và tổ chức đăng ký theo đúng quy định tại Nghị định 82/2006/NĐ-CP; những trường hợp không có nguồn gốc hợp pháp thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

6- Các ngành có kế hoạch tổ chức, triển khai đăng ký và báo cáo đánh giá về tình hình quản lý các trại gây nuôi sinh sản, sinh trưởng và các cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo đúng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu các ngành, đơn vị thực hiện và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 15/3/2007./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND;
- CT và PCT;
- Như trên;
- LĐVP, TH, Lam;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 142/UBND-SX ngày 11/01/2007 tăng cường công tác quản lý cơ sở gây nuôi và trồng cấy nhân tạo động vật và thực vật hoang dã do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!