Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1330/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm

Số hiệu: 1330/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1330/TCHQ-GSQL
V/v: Tăng cường phòng, chống dịch cúm

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố 
- Cục điều tra chống buôn lậu

 

Để chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 239/TTg-NN ngày 10/2/2006/ (gửi kèm) và Công điện số 441/TTg-NN ngày 17/3/2006; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công điện số 08/BNN/CD ngày 16/3/2006; Cục Quản lý thị trường (Bộ Thương mại) có Công điện số 137/QLTT ngày 24/3/2006 chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Điều tra Chống buôn lậu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện ngay một số điểm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BNN-CN ngày 11/01/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đã sao gửi số 237/SY ngày 17/01/2006 cho các đơn vị) về việc dừng nhập khẩu giống gia cầm, chim cảnh và sản phẩm gia cầm chưa qua chế biến từ các nước đang có dịch. Yêu cầu chủ hàng thực hiện đầy đủ việc đăng ký kiểm dịch đối với hàng hóa được nhập khẩu nhưng thuộc diện phải kiểm dịch.

2. Các đơn vị có địa bàn hoạt động rộng, cần tăng cường lực lượng chống buôn lậu từ các khâu nghiệp vụ khác để kiểm soát tình hình, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm vào nội địa. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn để hoạt động chống buôn lậu đạt hiệu quả cao hơn.

3. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1330/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.435

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209