Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1325/TTg-QHQT phê duyệt danh mục 2 dự án xử lý nước thải Long Điền và TP Vũng Tàu – giai đoạn 2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sử dụng ODA Tây Ban Nha do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1325/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 28/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1325/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục 2 dự án XLNT Long Điền và TP Vũng Tàu – giai đoạn 2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sử dụng ODA Tây Ban Nha.

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4508/BKH-KTĐN ngày 02 tháng 7 năm 2010), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 8025/BTC-QLN ngày 21 tháng 6 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Thu gom, xử lý nước thải đô thị Long Điền, huyện Long Điền” và dự án “Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2 – Rạch Bà khu vực phía Nam sân bay” của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng ODA vay ưu đãi của Chính phủ Tây Ban Nha thời kỳ 2008 – 2012. Hai dự án thực hiện theo cơ chế cấp phát toàn bộ vốn ODA từ ngân sách nhà nước; vốn đối ứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bố trí từ ngân sách của tỉnh.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức cho phía Tây Ban Nha về các dự án nêu trên theo Quy trình thực hiện Chương trình hợp tác hai bên.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý các khuyến nghị của các cơ quan liên quan, chỉ đạo chủ dự án xây dựng và thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và quản lý đầu tư và xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1325/TTg-QHQT phê duyệt danh mục 2 dự án xử lý nước thải Long Điền và TP Vũng Tàu – giai đoạn 2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sử dụng ODA Tây Ban Nha do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.709

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169