Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1283/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Tam Đảo để xây dựng công trình tôn giáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1283/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1283/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Tam Đảo để xây dựng công trình tôn giáo

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2051/BNN-KL ngày 16 tháng 7 năm 2008) về việc chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo để xây dựng công trình tôn giáo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 100.545 m2 rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo để xây dựng các công trình tôn giáo như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng đất và rừng, thu hồi đất, giao đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý sử dụng diện tích đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và rừng, thu hồi và giao đất lâm nghiệp để xây dựng các công trình tôn giáo theo đúng quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Luật Đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, TTĐT;
- Lưu VT, KTN (5). Lĩnh. 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1283/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Tam Đảo để xây dựng công trình tôn giáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123