Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1225/UBND-NNTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh quảng ngãi về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng,chống dịch lở mồm long móng ở gia súc

Số hiệu: 1225/UBND-NNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 12/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1225/UBND-NNTN
Về việc triển khai một số
biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch lmlm gia súc

Quảng ngãi, ngày 12 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các sở: Nông Nghiệp và PTNT,Tài chính, Văn Hoá Thông Tin, Thương Mại Và Du Lịch, Công An Tỉnh,
- UBND Các Huyện, Thành Phố

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại cho người chăn nuôi, đồng thời gây khó khăn và tốn kém cho công tác phòng chống dịch.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi, tính đến ngày 11/5/2006 đã có 1.125 hộ chăn nuôi tại 99 thôn của 42 xã thuộc 8 huyện có gia súc mắc bệnh LMLM với tổng số 3.255 con, trong đó: trâu 400 con, bò 2.855 con. Đặc biệt ở các xã: Bình Thanh Tây, Bình Thanh Đông, Bình An, Bình Long (Bình Sơn); Tịnh Hà, Tịnh Phong, Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) dịch bệnh LMLM gia súc đang xảy ra hết sức nghiêm trọng.

Nhận định trong thời gian tới, bệnh LMLM gia súc có nguy cơ bùng phát mạnh, lây lan ra diện rộng với tốc độ nhanh ở mức báo động. Nguyên nhân chính là do các ổ dịch cũ chưa được dập tắt và xử lý triệt để; việc giám sát phát hiện bệnh ở một số địa phương không chặt chẽ, kịp thời; khi bệnh dịch xảy ra chưa thực hiện các biện pháp kiên quyết để bao vây khống chế, dập tắt các ổ dịch; việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc không được kiểm soát chặt chẽ và thường xuyên về thú y.

Để nhanh chóng dập tắt các ổ dịch, không để bệnh dịch tiếp tục lây lan ra diện rộng, thực hiện Công điện của Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch LMLM ở gia súc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu:

1/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập ngay BCH phòng chống dịch cấp tỉnh và các biện pháp cấp bách, khẩn trương để chỉ đạo phòng chống dịch.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

+ Huy động và tăng cường tối đa cán bộ thú y để chỉ đạo phòng, chống dịch ở những địa bàn xảy ra dịch, bao vây, khống chế, dập tắt không để dịch lây lan ra diện rộng; kiểm tra giám sát, cảnh báo nguy cơ đối với những vùng chưa xảy ra dịch; hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật điều trị bệnh LMLM và vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nơi nhốt gia súc bị bệnh và những vùng lân cận để hạn chế lây lan.

+ Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc trong những vùng bị bệnh; tăng cường lực lượng và tổ chức trực ban 24/24 giờ tại Trạm kiểm dịch Sa Huỳnh từ nay đến khi tình hình dịch bệnh LMLM gia súc ổn định, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm.

+ Lấy mẫu xét nghiệm để định danh tuyp bệnh LMLM, đồng thời đề xuất những biện pháp cụ thể, tích cực, có tính khả thi để phối hợp với các địa phương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM một cách có hiệu quả nhất.

+ Khẩn trương hoàn thành Phương án phòng, chống dịch bệnh LMLM năm 2006 và giai đoạn 2006 - 2010 trình UBND tỉnh quyết định để kịp thời triển khai thực hiện phòng chống dịch và tổ chức tiêm phòng cho gia súc theo qui định tại Quyết định số 3660/QĐ/BNN-TY ngày 27/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

+ Cập nhật thông tin, báo cáo nhanh diễn biến tình hình dịch bệnh LMLM hàng ngày (từ 16 giờ ngày hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau) cho Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tổng hợp tình hình dịch bệnh LMLM trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét công bố dịch theo quy định hiện hành của Pháp lệnh Thú y; đồng thời báo cáo cho BCĐ phòng chống dịch LMLM gia súc của Trung ương theo quy định.

2/ UBND các huyện, thành phố:

- Thành lập BCH phòng chống dịch LMLM gia súc các cấp ở huyện để chỉ đạo công tác phòng chống dịch LMLM. Phân công cụ thể người trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch.

- Huy động mọi nguồn lực, cả hệ thống chính trị tại địa phương tham gia phòng chống dịch. Chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn huy động lực lượng từ Ban chăn nuôi thú y và cán bộ địa phương phối hợp với ngành thú y tuyên truyền để nhân dân hiểu biết tác hại của bệnh LMLM tham gia phòng chống dịch. Vận động nhân dân nhốt gia súc bị bệnh, điều trị kịp thời, khoanh vùng cô lập gia súc bị bệnh, kiểm soát chặt chẽ không cho giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc bị bệnh.

- Thành lập các đội cơ động liên ngành để kiểm tra, giám sát vận chuyển lưu thông gia súc, các thương lái, điểm đầu mối cung ứng gia súc và kiểm soát chặt chẽ các lò giết mổ gia súc trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc cung ứng gia súc giống của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hành nghề kinh doanh giống vật nuôi khi xuất nhập vật nuôi ra vào địa bàn huyện, thành phố theo đúng qui định hiện hành của Pháp lệnh thú y và các qui định của nhà nước về kinh doanh giống vật nuôi.

- Nghiêm cấm mọi trường hợp buôn bán, lưu thông gia súc trong địa bàn có dịch, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm.

- Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện, thành phố để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương như: thông tin cổ động, họp dân, công lao động chống dịch, mua thêm hoá chất khử trùng, thuốc kháng sinh điều trị . . .

- Cập nhật, báo cáo nhanh diễn biến tình hình dịch bệnh LMLM hàng ngày (từ 16 giờ ngày hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau) cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

3/ Công an tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch:

- Phân công, chỉ đạo cơ quan chức năng tích cực phối hợp với ngành thú y và UBND các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc mua bán, vận chuyển trái phép gia súc, sản phẩm gia súc trong những vùng đã xảy ra bệnh LMLM. Kiên quyết xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm.

- Cử cán bộ tham gia kiểm soát tại Trạm Kiểm dịch Sa Huỳnh.

4/ Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Phương án phòng chống dịch LMLM gia súc trên địa bàn Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010, trước mắt bảo đảm đủ kinh phí yêu cầu cho công tác phòng chống dịch năm 2006.

5/ Sở Văn hoá thông tin: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các cơ quan thông tin có hình thức đưa tin phù hợp, chính xác diễn biến của dịch bệnh; thông tin tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ sự nguy hại của dịch bệnh LMLM để có trách nhiệm chủ động, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch.

Công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc hiện nay được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của các cấp chính quyền đòi hỏi phải hết sức khẩn trương và tích cực; UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, đôn đốc và tổ chức phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh LMLM và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Kim Hiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1225/UBND-NNTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh quảng ngãi về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng,chống dịch lở mồm long móng ở gia súc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17