Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1033/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1033/BNN-TCLN
V/v thỏa thuận các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 556/UBND-CN ngày 02/3/2011 về các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên diện tích 192.511,6 ha thuộc 352 tiểu khu là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và xác nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT tại phụ lục số 4 đính kèm văn bản nêu trên.

2. Theo quy định Luật Khoáng sản, đối với các khu rừng sản xuất được phép thăm dò, khai thác khoáng sản; tuy nhiên, hiện nay rừng sản xuất là rừng tự nhiên có trữ lượng giầu và trung bình (trạng thái IIIA2, IIIA3, IIIB, IV) còn rất ít trên địa bàn tỉnh và cả nước, cần được quản lý bảo vệ. Do đó, đề nghị tỉnh chỉ nên tiến hành điều tra cơ bản, thăm dò để xác định trữ lượng khoáng sản phục vụ cho công tác lập quy hoạch tài nguyên, mà không tiến hành quy hoạch khai thác. Trong trường hợp phải thăm dò, khai thác khoáng sản, đề nghị UBND tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và PTNT trước khi thực hiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN và PTNT tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở TN và MT tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1033/BNN-TCLN ngày 19/04/2011 về thỏa thuận khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.290

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198