Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1032/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1032/BNN-TCLN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có văn bản số 1307/UBND-TN ngày 18/3/2011, về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để hoạt động khoáng sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang sản xuất phải căn cứ vào tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN-LN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và khi chuyển sang rừng sản xuất phải phục vụ cho mục đích sản xuất Lâm nghiệp.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, khu vực dự kiến hoạt động khoáng sản có diện tích là 49,8 ha, trước đây được quy hoạch là rừng phòng hộ; tuy nhiên, thực tế khu vực này chỉ có cây tái sinh mật độ thưa trên núi đá vôi, do đó tỉnh đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép bổ sung vào khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của tỉnh.

Để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT ủng hộ chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 49,8 ha nêu trên sang mục đích khác để hoạt động khoáng sản; tuy nhiên trước khi thực hiện, thì khu vực này phải được bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của tỉnh; sau đó tiến hành các hoạt khoáng sản theo quy định hiện hành.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN và PTNT Nghệ An;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1032/BNN-TCLN ngày 19/04/2011 về chuyển mục đích sử dụng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.845

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159