Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 986/TTg-KTN về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án ổn định dân cư tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 986/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 986/TTg-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án ổn định dân cư tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (tờ trình số 987/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3880/BKH-KTNN ngày 30 tháng 5 năm 2008); Tài chính (công văn số 6618/BTC-ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1281/BNN-KTHT ngày 12 tháng 5 năm 2008) về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án ổn định dân cư tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 3,0 tỷ đồng dự toán năm 2009 từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện Dự án đầu tư mô hình bố trí dân cư vùng biên giới, khai thác vùng gò đồi xã A Dơi, huyện Hướng Hóa và trích 7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2008 hỗ trợ tỉnh Quảng Trị để thực hiện dự án di dân ra khỏi vùng sụt lún đất thôn Tân Hiệp xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quản lý, sử dụng số vốn hỗ trợ nêu trên đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định hiện hành, đồng thời bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dứt điểm các dự án nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 986/TTg-KTN về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án ổn định dân cư tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.988
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78