Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 98/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng định mức khảo sát xây dựng

Số hiệu: 98/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức khảo sát xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 255/CT533-TK2 ngày 13/12/2005 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 533 - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 về việc áp dụng định mức khảo sát xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại điều 14 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì đối với công trình xây dựng qui định chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì thiết kế xây dựng công trình được lập thiết kế một bước (thiết kế bản vẽ thi công). Vì vậy, việc thực hiện khảo sát xây dựng phục vụ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật được tiến hành khảo sát bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công là không phù hợp với qui định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập và được chủ đầu tư phê duyệt; Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu của từng loại công việc, từng bước thiết kế. Công tác khảo sát xây dựng thực hiện theo bước thiết kế nào thì áp dụng đơn giá theo bước thiết kế đó.

2. Đối với các công tác xây dựng chưa được qui định trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình hiện hành của Nhà nước thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định chi phí khi thực hiện phương thức đấu thầu; Các định mức trên được gửi về Sở Xây dựng nơi xây dựng công trình, Bộ Xây dựng và Bộ quản lý ngành để theo dõi, kiểm tra; Trường hợp chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải gửi các định mức này về Bộ quản lý ngành hoặc Sở Xây dựng nơi xây dựng công trình để thoả thuận với Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 533 căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
đã ký
 Đinh Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 98/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng định mức khảo sát xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.287
DMCA.com Protection Status