Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9674/BTC-QLCS về việc đăng ký bổ sung thực hiện thí điểm việc mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9674/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 07/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 9674/BTC-QLCS
V/v đăng ký bổ sung thực hiện thí điểm việc mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung (kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007), Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế này. Theo đó, từ ngày 01/01/2008, việc mua sắm theo phương thức tập trung được áp dụng thí điểm đối với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Gia Lai, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Cà Mau, tỉnh Bắc Giang.

Để đảm bảo cơ sở thực tiễn cho việc triển khai thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg đến hết ngày 31/12/2010; đồng thời, giao Bộ Tài chính tổ chức để các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký bổ sung thực hiện thí điểm mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung (Công văn số 903/TTg-KTTH ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngoài các đơn vị thí điểm nêu trên) đăng ký bổ sung thực hiện thí điểm ở Bộ, địa phương mình về việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung; trong đó dự kiến danh mục tài sản, hàng hóa mua sắm theo phương thức tập trung và đơn vị được giao mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung.

Văn bản đăng ký việc áp dụng thí điểm mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung xin gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 30 tháng 7 năm 2009.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, Cục QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9674/BTC-QLCS về việc đăng ký bổ sung thực hiện thí điểm việc mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.215

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91