Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 944/BXD-KTXD về việc điều chỉnh chi phí trực tiếp của đơn giá cột mốc đá granit dự án phân giới cắm mốc Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 944/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 944/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh chi phí trực tiếp của đơn giá cột mốc đá granit dự án phân giới cắm mốc Việt Nam - Trung Quốc.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 490/VKH-VCNBT ngày 8/4/2008 và văn bản số 653/VKH-VCNBT ngày 9/5/2008 của Viện Khoa học công nghệ xây dựng đề nghị cho phép điều chỉnh chi phí trực tiếp của giá cột mốc đá granit dự án phân giới cắm mốc Việt Nam - Trung Quốc. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức, đơn giá công tác sản xuất cột mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 1740/QĐ-BXD ngày 05/11/2004. Đến nay do chế độ chính sách về tiền lương, giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có nhiều thay đổi, vì vậy Bộ Xây dựng chấp thuận chi phí trực tiếp của đơn giá công tác sản xuất cột mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc bằng đá granít theo đề nghị của Viện Khoa học công nghệ xây dựng tại văn bản số 490/VKH-VCNBT kể từ ngày 1/4/2008 như sau:

TT

Loại cột mốc

Chi phí trực tiếp (đồng)

Ghi chú

1.

Cột mốc đại đá granít

23.738.371

 

2.

Cột mốc trung đá granít

13.513.343

 

3.

Cột mốc nhỏ đá granít

10.927.046

 

 

Viện Khoa học công nghệ xây dựng căn cứ hướng dẫn nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 944/BXD-KTXD về việc điều chỉnh chi phí trực tiếp của đơn giá cột mốc đá granit dự án phân giới cắm mốc Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238