Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 920/TCLN-KHTC xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Số hiệu: 920/TCLN-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Lâm nghiệp Người ký: Nguyễn Bá Ngãi
Ngày ban hành: 06/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 920/TCLN-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2013

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng cục. (Ban Chính sách)
- Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020.
- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.
- Quỹ Ủy thác ngành lâm nghiệp.

 

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch và dự toán NSNN năm 2013, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Văn bản hướng dẫn, hệ thống biểu mẫu xây dựng kế hoạch, dự toán được đăng tải trên trang Web http://tongcuclamnghiep.gov.vn của Tổng cục Lâm nghiệp.

Các công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng tải trên trang Web http://vukehoach.mard.gov.vn và http://vutaichinhbnn.gov.vn.

Tổng cục Lâm nghiệp thông báo để các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Ngãi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 920/TCLN-KHTC xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13