Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 90/BXD-QLN vốn ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 90/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 30/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 90/BXD-QLN
V/v vốn ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1825/UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Đề án đã phê duyệt ban đầu của UBND tỉnh Quảng Bình thì số hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn Tỉnh là 4.426 hộ. Sau khi rà soát lại, số hộ thuộc diện đối tượng theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg là 6.013 hộ và số hộ bổ sung theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ là 68 hộ. Tổng cộng: 6.081 hộ.

Căn cứ kết quả tính toán theo mức quy định thì tổng số vốn ngân sách nhà nước cần có để hỗ trợ cho tổng số hộ nói trên là 47,918 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách trung ương: 45,922 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương: 1,996 tỷ đồng. Đến nay, Tỉnh đã được cấp vốn ngân sách trung ương: 34,274 tỷ đồng; như vậy, số vốn ngân sách trung ương còn thiếu 11,648 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê duyệt số vốn ngân sách trung ương còn thiếu để hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo của toàn Chương trình, trong đó có số vốn còn thiếu nói trên của Tỉnh.

2. Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng Quảng Bình, đến nay Tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 3.975 hộ, đạt 90% so với số hộ được phê duyệt ban đầu, tuy nhiên so với tổng số hộ sau khi rà soát, bổ sung thì mới đạt 65%. Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn trong năm 2011 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang (để b/c);
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Sở Xây dựng Quảng Bình;
- Lưu: VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 90/BXD-QLN vốn ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.628

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85