Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 896/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phan Ngọc Thuỷ
Ngày ban hành: 16/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/BNN-TC
V/v: Công khai dự toán NSNN năm 2011 và Quyết toán năm 2009 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Thực hiện việc công khai ngân sách hàng năm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/11/2004 và Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 hướng dẫn quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ), Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng trên thực hiện việc công khai dự toán ngân sách năm 2011 và Quyết toán năm 2009 đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn theo đúng nội dung, hình thức và thời gian công khai quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/11/2004 và Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005.

Chi tiết số liệu công khai dự toán NSNN năm 2011 và quyết toán năm 2009 được chuyển qua mạng thông tin của Bộ trang website: www.mard.gov.vn và Vụ Tài chính trang website: vutaichinhbnn.gov.vn.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 896/BNN-TC về công khai dự toán ngân sách nhà nước ngày 16/02/2011 và Quyết toán năm 2009 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.544

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91