Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8810/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí tiền điện, dầu bơm tiêu úng cho một số tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8810/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8810/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí tiền điện, dầu bơm tiêu úng cho một số tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 3808/BNN-TL ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn có gửi các Bộ) trình Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền điện, dầu bơm tiêu úng đợt mưa lũ cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2008 cho một số tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, đề nghị các Bộ có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ