Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 879/HĐNTNN của Hội Đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng về hướng dẫn kiểm tra việc nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA

Số hiệu: 879/HĐNTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội đồng nghiệm thu nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 16/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
 NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 879/HĐNTNN
V/v: Hướng dẫn kiểm tra việc nghiệm thu
các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ Trưởng, Thủ Trưởng Cơ Quan Ngang Bộ, 
- Chủ tịch ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

 

Thực hiện công điện số 496 CĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã có công văn số 581/HĐNTNN ngày 05/4/2006 và công văn số 582/HĐNTNN ngày 05/4/2006 đề nghị các Bộ, địa phương rà soát, thống kê các công trình thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA của Bộ, địa phương. Tiếp theo công văn nêu trên, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước hướng dẫn các Bộ, ngành, các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện kiểm tra việc nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc các đối tượng trên như sau:

1. Đối với các công trình có Hội đồng nghiệm thu nhà nước thì các thành viên là Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, đặc biệt là theo dõi nắm bắt tình hình thực hiện dự án trên địa bàn của mình hoặc do mình quản lý.

Đối với những công trình không có hội đồng nghiệm thu Nhà nước thì Thứ trưởng hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách xây dựng cơ bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phổ biến, hướng dẫn các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng đến các chủ đầu tư: kiểm tra việc thực hiện các dự án do mình quản lý; kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo các quy định tại Nghị định số 209/NĐ/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.

2. Yêu cầu các chủ đầu tư định kỳ báo cáo về Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện dự án; đặc biệt là tình hình chất lượng, tiến độ, công tác quản lý chi phí, nghiệm thu các sản phẩm của dự án.

3. Giao cho cơ quan chức năng quản lý đầu tư xây dựng của Bộ (đối với các công trình của Bộ, ngành), Sở Xây dựng (đối với công trình của địa phương) trực tiếp kiểm tra công tác quản lý chất lượng xây dựng trong đó có công tác nghiệm thu của chủ đầu tư. Khi có nghi ngờ về chất lượng thì cơ quan kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư làm rõ hoặc mời chuyên gia, thuê tư vấn xem xét, đánh giá và báo cáo kịp để kịp thời xử lý.

4. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về kết quả kiểm tra định kỳ 6 tháng, 1 năm về cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng để tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban Bí Thư TW (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lưu: HĐNTNN, VPBXD, Cục GĐ

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 879/HĐNTNN ngày 16/04/2006 của Hội Đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng về hướng dẫn kiểm tra việc nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.638

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server251