Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 873/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 873/TTG-ĐMDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi  Bộ giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3638/TTr-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2005), về việc chuyển 5 đoạn quản lý đường sông thành công ty nhà nước để tiến hành cổ phần hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Giao thông vận tải thí Điểm cổ phần hóa 5 Đoạn quản lý đường sông: số 2, số 3, số 5, số 6 và số 8, theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả việc thí Điểm cổ phần hóa các đoạn đường sông nói trên trong năm 2005 và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng;
- Ban Kinh tế TW;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ,
Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - THương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP, BTCN,
PCN Nguyễn Công Sự,
các Vụ TH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
 PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 873/TTg-ĐMDN ngày 28/06/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển 5 đoạn quản lý đường sông thành công ty nhà nước để tiến hành cổ phần hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.920

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!