Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 866/TTg-QHQT về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án do tổ chức WI (Mỹ) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 866/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 29/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 866/TTg-QHQT
V/v Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án do tổ chức WI (Mỹ) tài trợ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4068/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 6 năm 2007) về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án "Bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai thuộc Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học vùng Châu Á - ARBCP", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án "Bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai thuộc Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học vùng Châu Á - ARBCP" do tổ chức phi chính phủ của Mỹ Winrock International (WI) tài trợ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 4.053.431 USD, trong đó mua nhập khẩu 02 xe ô tô loại Rord Explorer 2 cầu, 7 chỗ ngồi và Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì thực hiện Dự án.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết Dự án với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: NN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 866/TTg-QHQT về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án do tổ chức WI (Mỹ) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.910

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141