Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 856/VPCP-QHQT tiếp nhận viện trợ 01 xe ô tô đặc chủng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 856/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ     
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 856/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận viện trợ 01 xe ô tô đặc chủng 

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1064/BTC-QLN ngày 22 tháng 01 năm 2010) về việc tiếp nhận viện trợ xe ô tô đặc chủng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận 01 xe ô tô đặc chủng đã qua sử dụng và được trang bị các thiết bị y tế, thiết bị đo kiểm môi trường lao động, trị giá 55.000 đô la Mỹ, do tổ chức Hiệp hội An toàn trong khai khoáng mỏ - Cộng hòa liên bang Đức viện trợ để giao cho Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thuộc Cục An toàn lao động.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo đơn vị tiếp nhận viện trợ kiểm định chất lượng xe, quản lý và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Pham Gia Khiêm;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB và XH);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 856/VPCP-QHQT tiếp nhận viện trợ 01 xe ô tô đặc chủng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.120
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90