Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 85/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong việc lập dự toán công trình Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 387/CV-KTKH ngày 03/4/2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về vướng mắc trong việc lập dự toán công trình Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về chi phí bốc xếp vật liệu bằng thủ công lên xe cơ giới

Nếu nội dung công việc, các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công tương ứng thì việc vận dụng định mức bốc lên, xếp xuống bằng thủ công lên xe cơ giới trong tập định mức dự toán xây dựng chuyên ngành đường dây tải điện ban hành kèm theo Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương để áp dụng cho công trình là phù hợp.

2. Phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá ca máy

Không ổn định sản xuất là đặc thù của ngành xây dựng; do vậy, việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức 10% lương cấp bậc trong đơn giá dự toán công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng là phù hợp. Trường hợp, áp dụng Bộ đơn giá do UBND tỉnh Ninh Thuận công bố mà chi phí nhân công thuộc chi phí giá ca máy chưa bao gồm phụ cấp không ổn định sản xuất thì Chủ đầu tư tính bổ sung vào đơn giá ca máy công trình theo hướng dẫn trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý giá ca máy và thiết bị thi công tương ứng từng thời kỳ.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 85/BXD-KTXD ngày 16/05/2012 vướng mắc trong việc lập dự toán công trình Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.782

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!