Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 849/UBDT-CSDT 2020 hướng dẫn Ninh Thuận thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg

Số hiệu: 849/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hoàng Văn Tuyên
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 849/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

Phúc đáp công văn số 197/BDT-KHCS ngày 26/5/2020 về việc đề nghị cho ý kiến về vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với đề xuất của tỉnh về việc lập danh sách các hộ nghèo dân tộc thiểu số ở thôn, xã vùng đặc biệt khó khăn vay vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ; đề nghị lập danh sách đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định tại điều 4, Quyết định 2085/QĐ-TTg về các bước xác định đối tượng thụ hưởng chính sách.

2. Nhất trí với đề xuất điều chỉnh, bổ sung đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Để có căn cứ triển khai thực hiện chính sách, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận căn cứ vào tình hình thực tế, căn cứ vào nguồn lực được phân bổ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND để bổ sung các đối tượng trên đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Văn Tuyên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 849/UBDT-CSDT ngày 14/07/2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.727

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!