Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8387/BTC-TCNH năm 2018 trả lời kiến nghị về Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8387/BTC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trịnh Phong Lan
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8387/BTC-TCNH
V/v Trả lời kiến nghị về quỹ ĐTPTĐP

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

Bà Phan Thị Bích Phượng
(Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau).

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6034/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp thắc mắc của bà Phan Thị Bích Phượng trong công tác đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (Quỹ ĐTPTĐP). Đối với nội dung này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

1. Hiện nay, Quỹ ĐTPTĐP được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP (Nghị định 138) và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138 (Nghị định 37). Theo đó, “Quỹ ĐTPTĐP là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương, thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển” (khoản 1 Điều 3 Nghị định 138).

Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp của Quỹ ĐTPTĐP, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 37 quy định: “Đối tượng đầu tư trực tiếp là các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được UBND cấp tỉnh ban hành”. Danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương được quy định tại Phụ lục 1 Nghị định 37.

Đối với hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 37 quy định: “Quỹ ĐTPTĐP được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được UBND cấp tỉnh ban hành.”

2. Theo Điều 2 Nghị định số 91/2015/NĐ ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Nghị định 91), đối tượng áp dụng của Nghị định là:

“1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

2. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Quỹ ĐTPTĐP không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 91 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91. Theo đó, hoạt động đầu tư và các lĩnh vực đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ ĐTPTĐP thực hiện theo các quy định tại Nghị định 138 và Nghị định 37 nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo cho bà Phan Thị Bích Phượng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để công khai trên Cổng TTĐT);
- VCCI;
- Quỹ ĐTPT Cà Mau;
- Vụ PC, Cục TCDN;
- Lưu VT, TCNH.(8b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Phong Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8387/BTC-TCNH năm 2018 trả lời kiến nghị về Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227