Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8155/VPCP-KGVX về kinh phí cho hoạt động lưu trữ của ngành kiểm sát nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8155/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8155/VPCP-KGVX
V/v kinh phí cho hoạt động lưu trữ của ngành kiểm sát nhân dân

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Về đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại công văn số 2255/VKSTC-V11 ngày 29 tháng 7 năm 2010 về Đề án “Cơ sở lý luận và thực tiễn đảm bảo kinh phí cho hoạt động lưu trữ của ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2015”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án “Cơ sở lý luận và thực tiễn đảm bảo kinh phí cho hoạt động lưu trữ của ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2015” sau khi Luật Lưu trữ được ban hành.

2. Về kinh phí bảo đảm cho hoạt động lưu trữ của ngành kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập, tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Đối với số hồ sơ, tài liệu tồn đọng, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức đánh giá lại thực trạng và nguyên nhân; tổ chức chỉnh lý khối tài liệu tích đống theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Các vụ: TH, KTTH, NC, HC; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8155/VPCP-KGVX về kinh phí cho hoạt động lưu trữ của ngành kiểm sát nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


899
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35