Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7895/VPCP-KTTH về phân bổ kinh phí bổ sung năm 2010 thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7895/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7895/VPCP-KTTH
V/v phân bổ kinh phí bổ sung năm 2010 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3310/BNN-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2010 về việc phân bổ kinh phí bổ sung năm 2010 để thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chuyển số kinh phí 8 tỷ đồng (tám tỷ đồng) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã phân bổ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ sang phân bổ bổ sung cho hai tỉnh: Thanh Hóa (5 tỷ), Bến Tre (3 tỷ) để thực hiện thí điểm cấp thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3310/BNN-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2010 nêu trên. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Giao các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và các tỉnh: Thanh Hóa, Bến Tre triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan và các địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7895/VPCP-KTTH về phân bổ kinh phí bổ sung năm 2010 thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49