Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 771/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 771/VPCP-ĐP
V/v giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại các văn bản số: 214/BC-UBND ngày 08/11/2007 và 215/BC-UBND ngày 09/11/2007; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hỗ trợ 18 tỷ đồng trong năm 2008, để hoàn thành một số hạng mục đầu tư nước sinh hoạt cho 1 huyện và 5 xã mới được thành lập trong năm 2007; Bộ Tài chính bố trí số vốn trong dự toán năm 2008 để Tỉnh hoàn thành các hạng mục đầu tư theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đối với các hạng mục phát sinh do việc chia tách tỉnh, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Về hỗ trợ 15 tỷ đồng trong năm 2008 để hoàn thành các công trình giao thông các xã vùng biên giới trong kế hoạch năm 2007 (trong đó có xây dựng cơ sở hạ tầng cho cửa khẩu Đắk Peur, từ ngày 19/11/2007 được quyết định nâng cấp từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính) và xây dựng mới các công trình cấp thiết khác: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định mức độ hỗ trợ hàng năm từ ngân sách trung ương cho Tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về vốn xây dựng trụ sở làm việc HĐND và UBND của 10 xã và thị trấn mới được thành lập trong hai năm 2006 và 2007: Giao Bộ Tài chính xem xét, cho ứng trước số vốn còn thiếu theo định mức hỗ trợ xây dựng trụ sở cấp xã.

4. Về hỗ trợ 25 tỷ đồng trong năm 2008 cho dự án Phát triển sản xuất, ổn định đời sống và xóa đói giảm nghèo cho dân di cư tự do và đồng bào thiểu số, theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ: Trung ương đã bố trí vốn, Tỉnh sử dụng tốt nguồn vốn trong dự toán ngân sách được cấp và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện Công văn số 7000/VPCP-KTTH ngày 03/12/2007 của Văn phòng Chính phủ.

5. Về đề nghị tăng mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở của thị xã Gia Nghĩa và 2 huyện mới chia tách: Trước mắt, Tỉnh chủ động sử dụng nguồn vốn (130 tỷ) đã được Trung ương hỗ trợ để triển khai thực hiện. Số vốn còn thiếu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

6. Về hỗ trợ 20 tỷ đồng để Tỉnh thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở ngoài định mức quy định: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nội vụ xem xét, xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KTTH, CN, ĐP, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (3). 30

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 771/VPCP-ĐP ngày 01/02/2008 về việc giải quyết đề nghị của tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.336

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!