Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 770/TTg-QHQT về việc tiếp cận nguồn vay bổ sung của Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 770/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 770/TTg-QHQT
V/v tiếp cận nguồn vay bổ sung của IBRD   

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 74/TTr-NHNN ngày 14 tháng 5 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc tiếp nhận khoản vay Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD) của Ngân hàng Thế giới (WB) theo hình thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp, như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ các hành động đề xuất của WB, đánh giá hiện trạng triển khai và khả năng hoàn thành các hành động này; và chủ động xây dựng phương án điều chỉnh/thay thế để có cơ sở làm việc với WB.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm việc và thống nhất với WB Khung hành động chính sách phù hợp, các điều kiện tài chính vay vốn và kế hoạch thực hiện cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát và xây dựng danh mục các dự án trong 3 năm tới có đủ khả năng vay nguồn vốn IBRD, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm việc chính thức với WB./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).  

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 770/TTg-QHQT về việc tiếp cận nguồn vay bổ sung của Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


863
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175