Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 761/TTg-KTTH về việc ứng vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án giao thông, thủy lợi tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 761/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 761/TTg-KTTH
V/v: ứng vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án giao thông, thủy lợi tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (công văn số 210/UBND-VP4 ngày 17 tháng 3 năm 2009) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2238/BKH-KTĐP&LT ngày 03 tháng 4 năm 2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 758/BNN-ĐĐ ngày 26 tháng 3 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 6721/BTC-ĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009) về việc ứng vốn trái phiếu Chính phủ để thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành và xử lý cấp bách các đoạn xung yếu của dự án Nâng cấp đê tả Hoàng Long, huyện Gia Viễn và dự án Nạo vét sông, nâng cấp đê sông Vạc, đoạn từ cầu Yên đến cầu Trì Chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2669/BKH-KTĐP&LT ngày 20 tháng 4 năm 2009) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 6837/BTC-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2009) về việc ứng trước vốn đầu tư để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án đường đến trung tâm các xã miền núi huyện Yên Mô, các xã bãi ngang ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tạm ứng cho tỉnh Ninh Bình số tiền là 360 tỷ đồng (ba trăm sáu mươi tỷ đồng) để thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án nêu trên, trong đó:

a) Tạm ứng 200 tỷ đồng (hai trăm tỷ đồng) từ nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2010 để thanh toán cho dự án Nâng cấp đê tả Hoàng Long, huyện Gia Viễn và dự án Nạo vét sông, nâng cấp đê sông Vạc, đoạn từ cầu Yên đến cầu Trì Chính.

b) Tạm ứng 169 tỷ đồng (một trăm sáu mươi tỷ đồng) từ nguồn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2009 để thanh toán cho dự án đường đến trung tâm các xã miền núi huyện Yên Mô, các xã bãi ngang ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn trả số tiền tạm ứng tại điểm 1 nêu trên theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện dự án bảo đảm chất lượng; quản lý, sử dụng số vốn được tạm ứng nêu trên đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT,  KTTH (5)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 761/TTg-KTTH về việc ứng vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án giao thông, thủy lợi tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


908
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236