Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 735/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 735/TTg-KTTH
Về việc bố trí vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2008

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hôi tại Văn bản số 101/NHCS-HĐQT ngày 14 tháng 5 năm 2008 về việc giải quyết nguồn vốn để thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2008 về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc bố trí tăng thêm từ nguồn vốn khoảng 7.000 tỷ đồng để cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác như đề nghị tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tăng, thu tiết kiệm chi trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 để cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

b) Tạm ứng tiền nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay không lãi khoảng 2.000 tỷ đồng.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước cân đối nguồn để cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay tối đa 3.000 tỷ đồng.

4. Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ động tìm nguồn vốn ODA hoặc các nguồn vốn khác có lãi suất thấp để cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc cho Ngân hàng vay dài hạn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các Phó CN;
- Vụ TH;
- Lưu VT, KTTH (4).22

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 735/TTg-KTTH về việc bố trí vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày 16/05/2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128