Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7338/BTC-HCSN về việc xử lý số dư kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7338/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7338/BTC-HCSN
V/v Xử lý số dư kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2008 

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước và Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
Căn cứ Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009 của liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số dư kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2008 như sau:

1. Đối với số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước (dư ở Sở Tài chính, cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội) đến hết ngày 31/12/2008 phải nộp lại ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm b, khoản 2, Mục I Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch hướng dẫn và yêu cầu đơn vị sử dụng ngân sách và Sở Tài chính báo cáo chi tiết số dư theo Mục lục ngân sách nhà nước để thực hiện nộp lại ngân sách Trung ương và hạch toán giảm chi ngân sách năm trước.

2. Trường hợp đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ủy quyền thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nhưng vẫn còn nhiệm vụ chi năm 2008 (chi công tác mộ và nghĩa trang, phí quản lý, trợ cấp một lần), đơn vị chủ động sử dụng dự toán kinh phí đã giao năm 2009 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2009 mà không đảm bảo dự toán theo các nhiệm vụ được giao, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện điều chỉnh dự toán và bổ sung dự toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009 của liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Đối với số dư tạm ứng được chuyển sang năm 2009 để tiếp tục sử dụng và quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2009.

Các đơn vị sử dụng ngân sách đối chiếu số dư tạm ứng với Kho bạc Nhà nước giao dịch theo Biểu số 03/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Căn cứ kết quả đối chiếu số dư tạm ứng, Kho bạc nhà nước nơi giao dịch hạch toán giảm tạm ứng ngân sách năm trước, tăng tạm ứng ngân sách năm sau; đồng thời thực hiện chuyển số dư dự toán ngân sách năm trước (tương ứng với số dư tạm ứng) sang dự toán ngân sách năm sau.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ NSNN, KBNN;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7338/BTC-HCSN về việc xử lý số dư kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.398
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16